РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов»
останнє оновлення 16-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
педагогічні (11.07.2016) перереєстрація
педагогічні (17.03.2020)
філологічні (07.10.2016) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (17.03.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (17.03.2020)
35 - Філологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21562-11462Р від 20.08.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2227-8877(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Французька, Німецька, Китайська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, української мов розглядаються важливі для науки питання дискурсології та прагматики дискурсу, когнітивної лінгвістики, стилістики і лексикології, граматики англійської мови, перекладознавства та лінгводидактики, висвітлюється участь українських вчених у Міжнародній науковій конференції з когнітивної лінгвістики (ICLC-14, Tartu, Estonia).

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


visnyk.inozemnamova@gmail.com,yana.sysa@karazin.ua
Контактна особа Ольховська А. С.
Україна, 61022, Харківська область, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов