РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Медицина»
The journal of V.N. Karazin Kharkiv National University, Series «Medicine»
Вестник Харьковского национального университета имени В.Н .Каразина, серия «Медицина»
останнє оновлення 16-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
медичні (13.07.2015) перереєстрація
медичні (02.07.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2313-6693(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2313-2396(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, series Medicine publishes research papers of modern experimental and clinical medicine pertains (but not limited) to organization of healthcare, philosophy of medicine, fundamental and clinical research, clinical cases, medical law, reviews, lectures, conference abstracts and information about anniversaries.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
WorldCat
Cosmos Impact Factor (CIF)
General Impact Factor (GIF)
InfoBase Index (IBI)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
ISSUU
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
journal.medicine@karazin.ua
Україна, 61022, Харківська область, м. Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет медицины