РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (17.03.2020)
073 - Менеджмент (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21560-11460Р від 20.08.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2310-9513(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Тематика

Висвітлюються результати наукових досліджень у галузі міжнародних відносин, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки, туризму та готельного господарства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
meo.vestnik@karazin.ua,vitalinababenko@karazin.ua
Контактна особа Віталіна Олексіївна Бабенко
61022, Харківська область, м. Харків, майдан Свободи, 6, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна