РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Філософія. Філософські перипетії»
Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Philosophy. Philosophical peripetias»
Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Серия «Философия. Философские перипетии»
останнє оновлення 18-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
філософські (21.12.2015) перереєстрація
філософські (17.03.2020)
Спеціальності:
33 - Філософія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21566-11466 Р від 21.08.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2226-0994(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2412-5904(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє

Тематика

У збірнику друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, онтології, логіки, герменевтики, релігієзнавства, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(057)707-52-71,+38(050)290-97-51
FAX:
peripetias.journal@karazin.ua,philosophy.1804@karazin.ua,holubenko@karazin.ua
Контактна особа Олександр Голубенко
61022 , Харківська область, м. Харків, майдан Свободи, 6, к. 293 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Кафедра теоретичної і практичної філософії