РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія»
Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University, Series «Geology. Geography. Ecology»
останнє оновлення 05-07-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
географічні (21.12.2015) перереєстрація
геологічні (21.12.2015) перереєстрація
геологічні (28.12.2019)
географічні (28.12.2019)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (28.12.2019)
106 - Географія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21574-11474Р від 20.08.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-7360(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2411-3913(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У віснику розглянуто питання взаємодії суспільства і природи, раціонального використання та охорони природного середовища. Відображено результати досліджень у галузі геології, геохімії, гідрогеології, географії, екології та соціально-економічної географії

Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology" is devoted to the modern studies in the field of geology, geochemistry, hydrogeology, ecology and social and economic geography.

В вестнике рассмотрены вопросы взаимодействия общества и природы, рационального использования и охраны природной среды. Отражены результаты исследований в области геологии, геохимии, гидрогеологии, географии, экологии и социально-экономической географии.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
WorldCat
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Academic Research Index (ResearchBib)
German National Library of Science and Technology, University Library Hannover (TIB/UB)
SBB
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
EBSCOhost Open Science Directory
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Некос
Алла Наумівна
Nekos
Alla
доктор наук (географічні), професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти екологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, Харків, ORCID: 0000-0003-1852-0234, Scopus ID 56437731700

Контактні дані

+380 (57) 707-54-59,+380 (57) 707-53-56
FAX:
geoeco-series@karazin.ua,chuenko@karazin.ua
Контактна особа Костянтин Аркадійович Нємець,Олександр Володимирович Чуєнко
майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна