РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Екологія»
Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University, Series «Ecology»
Вестник Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, серия «Экология»
останнє оновлення 18-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
географічні (21.12.2015) перереєстрація
географічні (17.03.2020)
біологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
091 - Біологія (17.03.2020)
101 - Екологія (17.03.2020)
103 - Науки про Землю (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21557-11457P від 21.08.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1992-4259(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-7651(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У віснику надаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екології, неоекології, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Пріоритету надано розв’язанню широкого кола екологічних проблем, новим напрямам прикладної екології, інноваційним дослідженням, розробці інформаційних технологій в галузі екології та збалансованого природокористування. Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної та природоохоронної освіти.

The newsletter presents the results of theoretical and applied research in the field of ecology, neoekologii, environmental safety, environmental protection and balanced nature. Priority is given to address a wide range of environmental issues, new directions for Applied Ecology, innovative research, the development of information technologies in the field of environment and balanced nature. Questions of organization and methodological studies of national higher environmental and conservation education.

В вестнике представлены результаты теоретических и прикладных исследований в области экологии, неоэкологии, экологической безопасности, охраны окружающей среды и сбалансированного природопользования. Приоритеты отданы решению широкого круга экологических проблем, новым направлениям прикладной экологии, инновационным исследованиям, разработке информационных технологий в области экологии и сбалансированного природопользования. Излагаются вопросы организации и методологических исследований национального высшего экологического и природоохранного образования.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380-66-695-13-75,+38068-612-40-69,
FAX:
alkraynukov@gmail.com,visnykecology@karazin.ua
Контактна особа Крайнюков Олексій Миколайович
61022, Харківська область, м. Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, екологічний факультет, кімн. 473а