РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Радіофізика та електроніка»
Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University, Series «Radiophysics and Electronics»
останнє оновлення 18-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні (24.09.2020)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (24.09.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-0872(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У збірнику представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень, що спрямовані на розв’язання актуальних задач сучасної радіофізики. До них відносяться: розповсюдження радіохвиль в навколоземному просторі, його діагностика з використанням радіофізичних методів, розповсюдження і дифракція електромагнітних хвиль у електродинамічних структурах, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами, фізичні принципи у напівпровідникових приладах та ін.

В сборнике представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение актуальных задач современной радиофизики. К ним относятся: распространение радиоволн в околоземной среде, ее диагностика с использованием радиофизических методов, распространение и дифракция электромагнитных волн в сложных электродинамических структурах, взаимодействие лазерного излучения с веществом и биологическими объектами, физические принципы в полупроводниковых приборах и др.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057)-707-51-23
FAX:
A.Tsymbal@karazin.ua,radiovisnik@karazin.ua
61022, Харківська область, м. Харків, майдан Свободи, 4 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем