РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»
Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series «Sociological studies of contemporary societ»
останнє оновлення 18-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
соціологічні (16.05.2016) перереєстрація
соціологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
54 - Соціологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2227-6521(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У Віснику представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських та зарубіжних учених, а також молодих науковців. Акцентовано увагу на актуальних проблемах та перспективах розвитку пострадянської соціології в умовах соціальних невизначеностей.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

707-53-89,707-54-90
FAX:
sokuryanska@karazin.ua,anna.ostrouhova@karazin.ua,socioedition@karazin.ua
61022, Харківська область, м. Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, соціологічний факультет