РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
останнє оновлення 18-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківська державна академія культури
Науки:
соціальні комунікації (21.12.2015) перереєстрація
соціальні комунікації (09.02.2021)
Спеціальності:
29 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (17.03.2020) відмовлено у фаховості
61 - Журналістика (17.03.2020) відмовлено у фаховості
29 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-5333(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-1132(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", відкрите

Тематика

методологічні, теоретичні, історичні, методичні та організаційні проблеми культурологічної, інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку культурології, педагогіки, інформатики, книгознавства, документознавства, бібліотекознавства та інших наук документально-комунікаційного циклу

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
WorldCat (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Шейко
Василь Миколайович
Sheyko
V.
доктор наук (історичні), професор, ректор Харківська державна академія культури, Україна, Харків

Контактні дані


FAX:
editor2016@ukr.net,johnwheeler1977@gmail.com
Контактна особа V. Sheyko
61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК