РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Хмельницький національний університет
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
051 - Економіка (28.12.2019)
071 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (28.12.2019)
073 - Менеджмент (28.12.2019)
075 - Маркетинг (28.12.2019)
076 - Підприємництво та торгівля (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9721 від 29.03.2005

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-5740(print) наклад: 100
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2226-9150(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
CrossRef (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38067-381-79-86,+38(0382)67-51-08
FAX:
visnyk.khnu@khmnu.edu.ua
Контактна особа Кравчик Юрій Васильович
Редакція журналу "Вісник Хмельницького національного університету", Хмельницький національний університет вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Україна, 29016