РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки»
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnitsky National Univercity. Series «Pedagogical Science»
останнє оновлення 19-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Науки:
педагогічні (12.05.2015) перереєстрація
педагогічні (17.03.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
12 - Дошкільна освіта (17.03.2020)
13 - Початкова освіта (17.03.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (17.03.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23937–13777Р від 21.05.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2076-586Х(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2524-2660(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення проблем едукаційної роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, актуальних питань загальної педагогіки та історії педагогіки, професійної освіти, управління освітою, методики викладання, соціальної педагогіки. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та учнів, неперервність освіти тощо.

Сoverage of topical issues of adult education as a social institute, the development factor, social adaptation and forming personal mobility of an adult in current society; studies of the practices in foreign countries (Sweden, FRG, Italy) on the development and implementation of curricula for adults and the historical aspects of organizing adult education in Ukraine in various historical periods; aspects of social pedagogical work with various categories of the population; issues of educational work in comprehensive and higher educational institutions; specifics of organizing various forms of education, development of new pedagogical technologies, pedagogical conditions for the efficient cognitive activity in students and schoolchildren, continuity of professional education, etc.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (093) 07-123-06
FAX:
lodatko@gmail.com,bulletin_chnu@ukr.net
Контактна особа Євгений Олександрович Лодатко
вул. Остафія Дашковича, 24, кім. 376, м. Черкаси, 18000