РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Черкаського університету. Серія: філософія
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Науки:
філософські (12.05.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21389-11189Р від 25.06.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2076-5894(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-122X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам соціальної філософії, філософії культури, естетики, етики, логіки та філософії мови. У публікаціях досліджуються світоглядні підстави сучасних трансформаційних процесів в Україні та світі, особливості функціонування моральної, естетичної, політичної та релігійної свідомості, аналізуються актуальні питання історії філософії та філософії релігії.

Тhe scientific journal contains articles devoted to current problems of social philosophy, philosophy of culture, aesthetics, religious studies, philosophy of science and education. Publications examine the philosophical foundations of modern transformational processes in Ukraine, peculiarities of functioning of moral, aesthetic, political and religious consciousness, analyze urgent issues of the philosophy of education, give the philosophical vision of a wide range of historical and philosophical problems.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0472)37-55-57
FAX:
philosophy@cdu.edu.ua
18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81