РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії»
Всеукраинский научно-практический журнал «Директор школы, лицея, гимназии»
All Ukrainian scientific-practical magazine Principal of School Liceum Gymnasium
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Міністерство освіти і науки України
Інститут педагогіки НАПН України
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Благодійна організація "Всеукраїнський центр сприяння суспільному розвитку імені Миколи Пирогова"
Науки:
філософські (06.11.2014)
педагогічні (06.11.2014)
психологічні (06.11.2014)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3826 від 09.03. 2004

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); Домашня сторінка Архів

ISSN: 2309-7744(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 245-65-85
FAX:
dirесtоr@оldbank.соm,journal-director@ukr.net
вул. Освіти, 6, м. Київ, 03037, Україна