РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вчені записки
останнє оновлення 10-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науки:
економічні (07.10.2016) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
71 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11576-448 Р від 28.07.2006

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-850X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-8518(online)
Мова повного тексту:

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Висвітлено теоретичні й методологічні проблеми розвитку економічної теорії, формування ринкової економіки в Україні. Досліджено проблеми функціональної, галузевої та регіональної економіки, розвиток світового господарства і міжнародних економічних відносин. Значна увага приділяється дослідженню питань з історії України .

Deals with theoretical and methodo logical problems of economic theory of market economy in Ukraine. The problems of branch economy, interbranch and regional economy. Development of the world economy and international economic relations are researched. Much attention is paid to research on the history of Ukraine.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 371-61-74,(044) 537-61-44
FAX: (044) 537-61-41
ublish@kneu.kiev.ua
03680, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана