РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Габітус
Habitus
останнє оновлення 11-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»
Науки:
соціологічні (10.05.2017) перереєстрація
соціологічні (17.03.2020)
психологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
53 - Психологія (17.03.2020)
54 - Соціологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22415-12315Р від 22.11.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2524-0898(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні проблеми теорії та історії соціології; методології та методів соціологічних досліджень; соціальних структур та соціальних відносин; спеціальних та галузевих соціологій. Журнал інформує також про події наукового життя та соціологічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з соціологічної тематики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 068 538 66 17
FAX:
journal@habitus.od.ua
вул. Сегедська 18, кабінет 432, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65009