РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Галицький економічний вісник
останнє оновлення 16-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науки:
економічні (06.03.2015) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
71 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17319-6089 ПР від 19.08.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 2-6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-8892(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Болгарська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(097) 462 00 40
FAX:
gal.economy@ukr.net
46001, м. Тернопіль, Тернопільська область, вул. Руська, 56, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя