РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Гастроентерологія
Gastroenterology
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України"
Науки:
медичні (21.12.2015) перереєстрація
медичні (24.09.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20330-10130ПР від 22.08.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-2097(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-7880(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал Гастроентерологія — це професійне науково-практичне фахове рецензоване видання для гастроентерологів, терапевтів, сімейних лікарів, що висвітлює питання патології шлунково-кишкового тракту і супутніх захворювань. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії для практикуючих лікарів і дослідників, діяльність яких пов'язана гастроентерологією. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень, що стосуються захворювань травневої системи, їх лікування та супутньої патології.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
WorldCat
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
CrossRef
General Impact Factor (GIF)
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
SHERPA/RoMEO
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (056) 725-47-71,38 (056) 227-00-84
FAX:
gastro_sbornik@i.ua
Україна, 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 96