РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Геодинаміка
Geodynamics
останнє оновлення 05-07-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Національний університет "Львівська політехніка"
Державна служба геодезії, картографії та кадастру України
Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
Львівське астрономо-геодезичне товариство
Науки:
технічні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
геологічні (13.03.2017) перереєстрація
геологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (17.03.2020)
193 - Геодезія та землеустрій (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 1290 від 28.02.1995

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1992-142X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2519-2663(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Висвітлення актуальних проблем досліджень різномасштабних природних і техногенних геодинамічних процесів та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних геодезичних, геологічних, геофізичних, геоморфологічних та комплексних досліджень, нових наукових підходів та розробок у напрямках створення та вдосконалення технологій геодинамічного моніторингу, аналізу геоекологічних загроз та ризиків і їх нейтралізації

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38-(032)-239-88-32,38-(032)-298-07-48
FAX: 38-(032)-274-43-00
kornel@polynet.lviv.ua
"Львівська політехніка", Україна, 79013, Львівська область, м. Львів, вул. С. Бандери, 12