РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Геологія і геохімія горючих копалин
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
Українська нафтогазова академія
Науки:
геологічні (13.03.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2922 від 23.09.1997

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1561-9184(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Російська, Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 263-53-89
FAX: (032) 263-22-09
igggk@mail.lviv.ua
79060, Львів-60, вул. Наукова, 3а Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України