РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Гуманізація навчально-виховного процесу
останнє оновлення 19-07-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"
Науки:
педагогічні (13.07.2015) перереєстрація
педагогічні (29.06.2021)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (29.06.2021)
12 - Дошкільна освіта (29.06.2021)
13 - Початкова освіта (29.06.2021)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (29.06.2021)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (29.06.2021)
16 - Спеціальна освіта (29.06.2021)
17 - Фізична культура і спорт (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21279-11079ПР від 26.03.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2077-1827(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Збірник наукових праць містить результати дисертацій аспірантів, здобувачів, які вивчають проблеми розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспекті; у виданні висвітлено наукові здобутки, практичні рекомендації учених, які працюють у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах національної системи освіти та зарубіжжя; представлено дослідження із проблем вищої школи, інтеграції України до європейського та світового освітнього простору

The collection of scientific papers contains the results of the theses of the postgraduates, researchers who study the problems of modern education and scientific pedagogical ideas in the theoretical, historical and practical aspect; in the publication there are covered the scientific achievements and practical recommendations of the scientists working at research institutions and universities of the national education system and abroad; it is presented the research on the problems of higher school, Ukraine's integration into the European and global educational space.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 050 989 89 62
FAX:
kaf.phsdspu@gmail.com
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», вул. генерала Батюка, 19, м. Слов’янськ, Донецької області, Україна, 84116