РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філософія.
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Науки:
психологічні (11.07.2016)
філософські (07.10.2016)
педагогічні (07.10.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16427-4899Р від 20.01.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-5126(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1114(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 04567 5-46-44
FAX:
nauka-phdpu@ukr.net
Навчально-науковий відділ ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди", вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401, Україна