РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Гуманітарний часопис
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Науки:
філософські (29.12.2014)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8338 від 22.01.2004

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2073-803X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник містить наукові праці, які відображають широке коло філософських проблем історії та сучасності в галузі гносеології та феноменології, соціальної філософії, антропології та філософії культури.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
WorldCat
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 57 788-47-77,380 57 788-42-78
FAX: 380 57 315-11-31
V.Kopylov@khai.edu,v.cherniienko@gmail.com
Україна, 61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17, каф. 702 (або 701), Головний корпус, гуманітарний факультет