РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Гуманітарні студії
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
філософські (06.03.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15842-4314 Р від 13.11.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2521-6805(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-6813(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 239 32 81
FAX:
rudenkosrg@gmail.com
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, філос. ф-т, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601, Україна