РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Почвоведение
Soil Science
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України
ТОВ "Агентство "Телепресінформ"
Науки:
біологічні (06.03.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21140-10940 ПР від 19.01.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1684-9094(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2310-4341(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

висвітлення актуальних проблем ґрунтознавства, а також шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, консолідації інтелектуального та наукового потенціалу в інтересах раціонального використання, збереження та відновлення ґрунтів України та інших країн світу.

Оf the publication is coverage of Soil Science actual problems and tracks of their solution by means of fundamental and applied researches, consolidation of intellectual and scientific potential to the interest of rational use, conservation and restoration of soils in Ukraine and other countries of the world.

Освещение актуальных проблем почвоведения, а также путей их решения посредством фундаментальных и прикладных исследований, консолидацией интеллектуального и научного потенциала в интересах рационального использования, сохранения и восстановления почв Украины и других стран мира.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(067) 267-37-16,38(050) 362-45-90
FAX:
bnaitap@i.ua,ecologgrunt@yahoo.com
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагарина 72, 49010, Дніпропетровськ, Україна