РЕЄСТР наукових фахових видань України

Двигатели внутреннего сгорания
останнє оновлення 20-09-2018
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
142 - Енергетичне машинобудування (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6393 від 29.07.2002

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0419-8719(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

В публікаціях журналу розглядаються фундаментальні і прикладні проблеми сучасного двигунобудування, наводяться результати наукових досліджень, які виконані викладачами і науковцями вищої школи та НАНУ, аспірантами, докторантами, фахівцями галузевих установ, виробничих підприємств України та зарубіжжя, аналізуються проблеми, які пов’язані з удосконаленням конструкцій, експлуатацією, технологією виробництва двигунів внутрішнього згоряння, приділяється увага історії двигунобудування

In publications of the journal fundamental and applied problems of the modern engine creation are considered. Results of scientific research conducted by professors and researchers of the higher school and National academy of science, by post-graduate students and post PhD are presented in the journal. Different specialists from branch establishments, industrial companies of Ukraine and foreign countries analyze problems which are connected to development of designs, engine operation, production engineering of internal combustion engines.

В публикациях журнала рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы современного двигателестроения, приводятся результаты научных исследований, которые выполнены преподавателями и научными работниками высшей школы и НАНУ, аспирантами, докторантами, специалистами отраслевых учреждений, производственных предприятий Украины и зарубежья, анализируются проблемы, которые связаны с усовершенствованием конструкций, эксплуатацией, технологией производства двигателей внутреннего сгорания, уделяется внимание истории двигателестроения.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
WorldCat
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
DRIVER
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057)707-68-48 707-60-89
FAX:
rykova@kpi.kharkov.ua dv s@kpi.kharkov.ua
кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння», вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ", м. Харків, Україна, 61002