РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
останнє оновлення 25-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Класичний приватний університет
Науки:
економічні (06.11.2014) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
71 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 1478-3149ПР від 24.04.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1814-1161(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Висвітлення результатів наукових пошуків економістів-дослідників у сфері економіки та підприємництва; висвітлення питань економіки та управління підприємствами; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; економіки та управління національним господарством; бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту; грошей, фінансів і кредиту; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економічної теорії та історії економічної думки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (0612) 220-58-42,(0612) 220-58-42,63-99-73
FAX:
cpu.editor@gmail.com,cpu.editor@gmail.com
Класичний приватний університет вул. Жуковського, 70-б, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69002