РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Довкілля та здоров’я
Environmental & Health
останнє оновлення 19-07-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва НАМН України
Науки:
медичні (11.07.2017)
біологічні /14.01.07, 14.01.14, 14.01.31, 14.01.32, 14.01.39, 14.02.01, 14.03.01, 14.03.04, 14.03.05, 14.03.06, 14.03.07, 14.03.11 / (11.07.2017)
медичні (02.07.2020) відмова
Спеціальності:
101 - Екологія (02.07.2020) відмова
222 - Медицина (02.07.2020) відмова
229 - Громадське здоров’я (02.07.2020) відмова

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22556-12456ПР від 20.02.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2077-7477(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2077-7485(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Google Scholar
WorldCat
Open Academic Journals Index (OAJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 044 559-90-90
FAX:

"Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України", Україна, м.Київ, вул.Попудренка, 50