РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економіка розвитку
Экономика развития
Economics of Development
останнє оновлення 26-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
71 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
75 - Маркетинг (28.12.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21173-10973 ПР від 23.01.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1683-1942(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Французька, Німецька (змішаними мовами)
ISSN: 2304-6155(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Французька, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Економіка розвитку - міжнародний рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з забезпеченням випереджаючого зростання світової та національної економіки

Economics of development is peer reviewed, open access scientific journal dedicated for publication original, innovative, newest and high quality research articles with a broad spectrum of discipline and related fields of economics grows.

Экономика развития - международный рецензируемый научный журнал с открытым доступом, предназначенный для публикации оригинальных, инновационных, высококачественных и современных научных статей с широким спектром охвата проблем, связанных с обеспечением опережающего роста мировой и национальной экономики

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
WorldCat
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Academic Research Index (ResearchBib)
Global Impact Factor (GIF)
The Asian Education Index
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 702-07-28 (дод. 2-57),(057) 702-07-38
FAX:
vydav@hneu.edu.ua
61166, Україна, Харківська область, м. Харків, пров. Інженерний, 1-А, 1 під'їзд