РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економіка та підприємництво
останнє оновлення 12-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Науки:
економічні (07.10.2016) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
педагогічні (02.07.2020) відмова
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
71 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020) відмова

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11577-449Р від 28.07.2006

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Проблеми економічної теорії, прикладної економіки, методи і моделі розвитку економіки та підприємництва, механізми активізації інноваційного підприємництва, ключові питання обліку, аналізу та аудиту підприємницької діяльності, правові аспекти ведення бізнесу, аналіз економік країн світу та векторів розвитку підприємництва.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 371-61-74
FAX:
znp_ep@ukr.net
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", проспект Перемоги, 54/1, каб. 315, м. Київ, 03680 Україна