РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економіка транспортного комплексу
Экономика транспортного комплекса
Economics of Transport Complex
останнє оновлення 26-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Науки:
економічні (29.12.2014) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6387 від 24.07.2002

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2225-2304(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2225-2444(online)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У збірнику розглядаються загальноекономічні питання розвитку транспортної системи України, особлива увага приділяється розгляду економічних проблем розвитку автомобільного транспорта та автомобільно-дорожнього господарства.

The collection deals with general economic issues of the development of the transport system of Ukraine, and special attention is paid to considering economic problems of the development of motor transport, and of automobile and road economy.

В сборнике рассматриваются общеэкономические вопросы развития транспортной системы Украины, особое внимание отводится рассмотрению экономических проблем развития автомобильного транспорта и автомобильно-дорожного хозяйства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(380-57) 707-37-99,(380-57) 738-77-99
FAX:
rio@khadi.kharkov.ua,mgt@khadi.kharkov.ua
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого (Петровського), 25, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна