РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економіка харчової промисловості
Food Industry Economics
Экономика пищевой промышленности
останнє оновлення 06-05-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний технологічний університет
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Науки:
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (07.05.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (07.05.2019)
71 - Облік і оподаткування (07.05.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.05.2019)
73 - Менеджмент (07.05.2019)
75 - Маркетинг (07.05.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.05.2019)
241 - Готельно-ресторанна справа (07.05.2019)
242 - Туризм (07.05.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.05.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14344-3315 Р від 04.08.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-847X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2411-4111(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Тематична спрямованість журналу пов’язана з висвітлюванням основних напрямків розвитку економічної науки, а саме: наукових проблем трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки; сучасних проблем економіки підприємств; теоретичних і практичних аспектів менеджменту; інноваційно-інвестиційних проблем; фінансово-кредитних відносин; формування та розвитку ринку продуктів харчування; системи обліку та аудиту; цінового механізму і ціноутворення; інформаційних технологій та математичних методів у рішенні сучасних фінансово-економічних проблем; економіко-екологічних проблем; соціально-економічних аспектів розвитку.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Index Copernicus (посилання)
CABI
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
AGRIS
WorldCat
EBSCOhost
Scilit (посилання)
Dimensions (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Лагодієнко
Володимир Вікторович
доктор наук (економічні), професор, Завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-9768-5488, ResearcherID: E-1901-2017
Почесний науковий консультант
Буркинський
Борис Володимирович
доктор наук (економічні), професор, директор Інституту Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-9303-0898
Заступник Головного Редактора
Каламан
Ольга Борисівна
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-5586-7654
Відповідальний Редактор
Ступницька
Тетяна Михайлівна
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри обліку та аудиту Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-2517-2795
технічний редактор
Баранюк
Христина Олександрівна
асистент кафедри обліку та аудиту Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-3346-0332
Володіна
Олена Петрівна
асистент кафедри іноземних мов Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-0552-6733
Член Редколегії
Башинська
Ірина Олександрівна
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеський національний політехнічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-4143-9277
Бондаренко
Світлана Анатоліївна
доктор наук (економічні), старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу ринкових механізмів і структур Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-1687-1172
Гринчуцький
Валерій Іванович
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль, ORCID: 0000-0002-0244-1593
Євангєлос
Сіскос
доктор наук (економічні), професор, професор міжнародних економічних стосунків Західний македонський університет прикладних наук, Греція, Козані
Геворгян
Сурен
доктор наук (економічні), професор, Вірменський державний економічний університет, Республіка Грузія, Батумі
Гечбая
Бадрі
доктор наук (економічні), доцент, Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Республіка Грузія, Батумі, ORCID: 0000-0003-2815-2228
Дан-Маріус
Войчелаш
кандидат наук (економічні), доцент, Румунська академія, Інститут економіки сільського господарства, Республіка Румунія, Бухарест
Дейнеко
Людмила Вікторівна
доктор наук (економічні), професор, завідувач відділу промислової політики Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, Україна, Київ, ORCID: 0000-0003-0540-5413
Кнап-Стефанюк
Агнешка
кандидат наук (економічні), доцент, Інститут політичних та адміністративних наук, Університету єзуїтів, Республіка Польща, Краків, ORCID: 0000-0002-9201-9889
Крупіца
Ірина Вікторівна
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-1438-5039
Купінець
Лариса Євгеніївна
доктор наук (економічні), професор, завідувач відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-9251-4014
Лучко
Михайло Романович
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль, ORCID: 0000-0001-6499-4188
Мартинюк
Олена Анатоліївна
доктор наук (економічні), доцент, доцент кафедри менеджменту Міжнародний гуманітарний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-0377-7881
Масленніков
Євген Іванович
доктор наук (економічні), професор, професор кафедри менеджменту та інновацій Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-6400-7840
Мудрак
Руслан Петрович
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри економіки Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань, ORCID: 0000-0003-1189-5463
Немченко
Валерій Вікторович
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-2984-3357
Нікішина
Оксана Володимирівна
доктор наук (економічні), старший науковий співробітник, завідувач відділу ринкових механізмів та структур Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-7172-3551
Ніколюк
Олена Володимирівна
доктор наук (економічні), доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-1665-0361
Окуліч-Козарин
Валерій
доктор наук (соціологічні), професор, професор Інституту права, адміністрування та економіки Краківський педагогічний університет, Польща, Краків, ORCID: 0000-0001-6486-1369
Пономаренко
Тетяна Вадимівна
доктор наук (економічні), доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів Київський міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-6734-6212
Савенко
Ігор Іванович
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри менеджменту і логістики Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-7901-6360
Седікова
Ірина Олександрівна
доктор наук (економічні), професор, професор кафедри менеджменту і логістики Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-4376-1267
Рейман
Кшиштоф
доктор наук (технічні), професор, ректор Державна вища технічно-економічна школа ім. Броніслава Маркевича, Польща, Ярослав
Хаджієв
Божідар Іванов
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри індустріального бізнесу та підприємництв Пловдивський технологічний університет, Болгарія, Пловдів
Хумарова
Ніна Іпполитівна
доктор наук (економічні), старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-5255-8004

Контактні дані

(067) 556-06-30,380 (67) 293-52-48
FAX:
t.stupnitska@gmail.com,baranyuk.kristina@gmail.com
Одеська національна академія харчових технологій, вул. Канатна, 112, к. А-301, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65039