РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економічна теорія та право
останнє оновлення 29-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Науки:
юридичні (16.05.2016) перереєстрація
економічні (11.07.2016) перереєстрація
юридичні (07.05.2019)
економічні (07.05.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (07.05.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.05.2019)
73 - Менеджмент (07.05.2019)
75 - Маркетинг (07.05.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.05.2019)
81 - Право (07.05.2019)
293 - Міжнародне право (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21210-11010 ПР від 16.02.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-5584(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-4018(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Academic Research Index (ResearchBib)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Cosmos Impact Factor (CIF)
JOURNAL FACTOR
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Science Library Index (Scinli)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 704‑11‑35,+38 (057) 704‑92‑58
FAX:
ekonom@nulau.edu.ua,econom_theory@ukr.net
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, Харківська область, 61024