РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економічний вісник Донбасу
Economic Herald of the Donbas
Экономический вестник Донбасса
останнє оновлення 29-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут економіки промисловості Національної академії наук України
Науки:
економічні (29.12.2014) перереєстровано
економічні (14.05.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020) відмовлено у фаховості
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020) відмовлено у фаховості
73 - Менеджмент (17.03.2020) відмовлено у фаховості
75 - Маркетинг (17.03.2020) відмовлено у фаховості
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020) відмовлено у фаховості
192 - Будівництво та цивільна інженерія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
51 - Економіка (14.05.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (14.05.2020)
73 - Менеджмент (14.05.2020)
75 - Маркетинг (14.05.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (14.05.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (14.05.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14442-3413 ПР від 14.08.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1817-3772(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(050) 476-55-63
FAX:
slaval.aenu@gmail.com
03057, Україна, МСП, м. Київ, вул. Желябова, 2