РЕЄСТР наукових фахових видань України

Економічний вісник Національного гірничого університету
останнє оновлення 20-09-2018
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний гірничий університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Науки:
економічні (06.03.2015) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019) 71 - Облік і оподаткування (28.12.2019) 72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019) 73 - Менеджмент (28.12.2019) 75 - Маркетинг (28.12.2019) 76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019) 281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019) 292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7070 від 18.03.2003

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2073-9982(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Academic Research Index (ResearchBib)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380(56) 47-15-66,,+380(97) 115-75-45
FAX:
PilipenkoA@nmu.org.ua
Кафедра економічної теорії та основ підприємництва, ДВНЗ «Національний гірничий університет», пр. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, Україна, 49027