РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
останнє оновлення 24-09-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8578 від 24.03.2004

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-5651(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2412-5296(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Academic Research Index (ResearchBib)
Google Scholar
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
General Impact Factor (GIF)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 236-96-73,,(044) 454-98-53
FAX:
fmm@kpi.ua o.zozulyov@kpi.ua
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Факультету менеджменту та маркетингу, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237, м. Київ, 03056, Україна