РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економічний вісник університету
останнє оновлення 29-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Науки:
економічні (07.10.2015)
економічні /За виключенням: 04.00.19, 20.01.05, 20.01.07, 21.04.01, 21.04.02, 21.08.01 / (15.10.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (15.10.2019)
71 - Облік і оподаткування (15.10.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (15.10.2019)
73 - Менеджмент (15.10.2019)
75 - Маркетинг (15.10.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (15.10.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (15.10.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21383-11183 ПР від 17.06.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-546(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2414-377(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Теорія і практика досліджень в галузі сучасної економіки, економічної теорії, фінансів, бухгалтерського обліку, управління, маркетингу та сучасних навчально-методичних технологій підготовки фахівців у визначених областях

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
International Scientific Indexing (ISI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Academic Research Index (ResearchBib)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (04567) 5-66-71
FAX:
ekon.dek@ukr.net
вул. Сухомлинського, 30, к.107, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401, Україна