РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економічний форум
останнє оновлення 30-12-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Луцький національний технічний університет
Науки:
економічні (22.12.2016) перереєстровано
економічні (14.05.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (17.03.2020) відмовлено у фаховості
071 - Облік і оподаткування (17.03.2020) відмовлено у фаховості
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020) відмовлено у фаховості
073 - Менеджмент (17.03.2020) відмовлено у фаховості
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020) відмовлено у фаховості
232 - Соціальне забезпечення (17.03.2020) відмовлено у фаховості
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020) відмовлено у фаховості
051 - Економіка (14.05.2020)
071 - Облік і оподаткування (14.05.2020)
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (14.05.2020)
073 - Менеджмент (14.05.2020)
075 - Маркетинг (14.05.2020)
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (14.05.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (14.05.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17353-6123 Р від 10.12.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-8559(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-8224(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (0332) 74-61-11
FAX:
rector@lutsk-ntu.com.ua,rector@lntu.edu.ua
43018, Україна, м. Луцьк, Волинська область, вул. Львівська, 75