РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Електромеханічні і енергозберігаючі системи
останнє оновлення 31-08-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Науки:
технічні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (07.11.2018)
Спеціальності:
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (07.11.2018)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (07.11.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18236-7036 ПР від 05.09.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2072-2052(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2074-9937(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Scientific Indexing Services (SIS)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(05366) 2-45-86,,(05366) 3-11-47
FAX:
journal.eess@gmail.com
39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, Інститут електромеханіки , енергозбереження і систем управління, к. 2302.