РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Електротехніка і електромеханіка
Electrical engineering & Electromechanics
останнє оновлення 30-12-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
ДУ "Інститут технічних проблем магнетизму НАН України"
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні /05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.09.12, 05.09.13, 05.14.02 / (18.12.2018)
Спеціальності:
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21021-10821ПР від 07.10.2014

Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2074-272X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2309-3404(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення нових досягнень у галузі електротехніки та електромеханіки, в сфері розробки та удосконалення електричних машин та апаратів, силової електроніки, питань теоретичної електротехніки та електрофізики, техніці сильних електричних та магнітних полів, кабельної техніки, електричного транспорту, електричних станцій, мереж і системи, безпеки електрообладнання, розгляд питань змісту освіти за напрямами підготовки "Електротехніка та електротехнології" та "Електромеханіка".

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
DRIVER
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Scientific Indexing Services (SIS)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Open Academic Journals Index (OAJI)
CrossRef
Google Scholar
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Секретар
Гречко
Олександр Михайлович
Grechko
O.M.
кандидат наук (технічні), доцент, Національний технічний університет "ХПІ", Україна, Харків, ORCID: 0000-0001-7872-8585, ResearcherID: B-1250-2016

Контактні дані

38057 707-62-81,,38067 359-46-96,,38066 371-98-32
FAX:
a.m.grechko@gmail.com
61002, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра електричних апаратів