РЕЄСТР наукових фаховий видань України

ЕМІНАК
останнє оновлення 26-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДП "Науково-дослідницький центр - "Лукомор’є"
ДП "Науково-дослідний центр "Охоронна археологічна служба України"
Інститут археології НАН України"
Науки:
історичні (21.12.2015) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13415-2299Р від 03.12.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1998-4634(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

EBSCOhost
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(067) 768-22-74
FAX:
alextrigub@ukr.net
Науково-дослідний центр «Лукомор’є» Навчально-науковий інститут історії, політології та права МНУ імені В. Сухомлинського, площа Адміралтейська, 1, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54003