РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Energy Engineering and Control System
Енергетика та системи керування
останнє оновлення 12-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Львівська політехніка»
Науки:
технічні (22.12.2016) перереєстрація
технічні /05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.14.01, 05.14.02, 05.14.06, 05.14.08, 05.14.14, 05.23.03, 05.23.04 / (15.10.2019) перереєстраці
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (15.10.2019)
143 - Атомна енергетика (15.10.2019)
144 - Теплоенергетика (15.10.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (15.10.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (28.12.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21580-11480Р від 18.08.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-8028(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2415-7287(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

У журналі «Енергетика та системи керування» публікуються результати завершених досліджень науково-технічних проблем в енергетиці та промислових системах керування. Журнал створює інформаційне поле для обміну науковими ідеями, методологіями та практичними результатами досліджень, а також для дискусійного обговорення нових методів, моделей та алгоритмів у енергетиці та промислових системах керування.

The scientific journal "Energy Engineering and Control Systems" aims to publish the completed research results in the field of energy engineering and industrial control systems. The journal provides an information platform for exchanging the scientific ideas, methodologies and practical results of study as well as for discussion of new methods, models and algorithms in the field of energy engineering and industrial control systems.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (032) 258-25-16
FAX:
jeecs@lpnu.ua
Науковий журнал «Енергетика та системи керування» Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Львівська область, 79013, Україна