РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Енергетика: економіка, технології, екологія
Power Engineering: Economics, Technique, Ecology
Энергетика: экономика, технологии, экология
останнє оновлення 30-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
Науки:
технічні (22.12.2016) перереєстрація
технічні (24.09.2020) перереєстрація
технічні (26.11.2020)
Спеціальності:
101 - Екологія (24.09.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (24.09.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (24.09.2020)
143 - Атомна енергетика (24.09.2020)
144 - Теплоенергетика (24.09.2020)
145 - Гідроенергетика (24.09.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №22857-12775 ПР від 14.06.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1813-5420(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2308-7382(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Open Academic Journals Index (OAJI)
WorldCat
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Academic Journal Index
International Institute of Organized Research (I2OR)
AcademicKeys
General Impact Factor (GIF)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Scientific Indexing Services (SIS)
Cosmos Impact Factor (CIF)
Real Time Impact
ELAKPI
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044) 204-85-14
FAX:
krav@iee.kpi.ua
03056, Україна, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, к. 315