РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Етнос і культура
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Науки:
історичні (10.05.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19886-9686 Р від 10.04.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 1 раз на 2 роки (із свідоцтва); 1 раз на 2 роки (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2222-5242(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Висвітлюється широка проблематика етнокультурних, історико-політологічних, етнофілологічних, психолого-ментальних, освітньо-культурних питань. У центрі наукових зацікавлень часопису — поглиблений аналіз етнічних проблем регіону

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0342) 59-60-10,,59-60-74,,20-21-00
FAX:
vdvcit@pu.if.ua
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57