РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Європейські педагогічні студії
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
громадянин України - Андрущенко В.П.
Науки:
педагогічні (22.12.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18551-7351 Р від 29.12.2011

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Видання спрямоване на висвітлення та оприлюднення для наукового загалу новітніх пошуків та напрацювань у галузі педагогічних наук; створення простору наукової комунікації та співпраці

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 (44) 235-45-66,239-30-85
FAX:
RV_221a@meta.ua,arpue@ukr.net
вул. Пирогова, 9, кім. 221-а, м. Київ, 01601, Україна