РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Журнал інженерних наук
Журнал инженерных наук
Journal of Engineering Sciences
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський державний університет
Науки:
технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (07.11.2018)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (07.11.2018)
132 - Матеріалознавство (07.11.2018)
133 - Галузеве машинобудування (07.11.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20499-10299 ПР від 11.12.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-2498(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2414-9381(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
CrossRef
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
International Institute of Organized Research (I2OR)
WorldCat
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Journals Impact Factor (JIF)
Impact Factor Services for International Journals (IFSIJ)
JOURNAL FACTOR
Open Academic Journals Index (OAJI)
ISRAJIF
International Scientific Indexing (ISI)
ISSUU
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Global Impact Factor (GIF)
InfoBase Index (IBI)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Ulrichsweb Global Serials Directory
ProQuest
Academic Journals Database
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Advanced Sciences Index (ASI)
Universal Impact Factor (UIF)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (0542) 68-77-94,38 (099) 384-57-40
FAX:
jes@sumdu.edu.ua
40007, м. Суми, Сумська область, вул. Римського-Корсакова, 2, СумДУ, Лабораторний корпус А, каб. ЛА-207