РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Журнал фізичних досліджень
Journal of Physical Studies
останнє оновлення 30-12-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Львівський національний університет ім.Івана Франка
Західноукраїнське фізичне товариство
Науки:
фізико-математичні (13.07.2015) перереєстрація
фізико-математичні /За виключенням: 01.01.01, 01.01.02, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04, 04.00.05, 10.02.21 / (07.11.2018)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (07.11.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.11.2018)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (07.11.2018)
143 - Атомна енергетика (07.11.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17188-5958ПР вiд 27.10.2010

Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1027-4642(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2310-0052(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Тематика Журналу фізичних досліджень охоплює різні розділи фізики, в тому числі: фізику конденсованих середовищ, ядерну фізику, атомну і молекулярну фізику, теорію поля і фізику елементарних частинок, астрофізику, фізику плазми, міждисциплінарну фізику та суміжні ділянки науки і техніки.

The scope of Journal of Physical Studies covers different fields of physics including: condensed matter physics, nuclear physics, atomic and molecular physics, field theory and physics of elementary particles, astrophysics, physics of plasma, cross-disciplinary physics and related areas of science and technology.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Вакарчук
Іван
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, Львів

Контактні дані

38(032) 239-45-41
FAX:
edboard.jps@gmail.com
вул. Драгоманова 12, м. Львів, Львівська область, 79005, Україна