РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин
National Interagency Scientific and Technical Collection of Works. Design, Production and Exploitation of Agricultural Machines
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Центральноукраїнський національний технічний університет
Науки:
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
131 - Прикладна механіка (02.07.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (02.07.2020)
208 - Агроінженерія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23511-13351 ПР від 13.07.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2414-3820(print) наклад: 40
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-9136(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення питань розрахунку та конструювання, удосконалення конструкцій, створення та дослідження нових робочих органів сільськогосподарських машин, засобів механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського машинобудування, результатів досліджень технологій виробництва, надійності та довговічності машин.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
CrossRef (посилання)
Index Copernicus (посилання)
WorldCat (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Черновол
Михайло Іванович
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 3, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3048-6833
Заступник Головного Редактора
Сало
Василь Михайлович
доктор наук (технічні), професор, декан агротехнічного факультету Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 0, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2263-6002
Секретар
Лещенко
Сергій Миколайович
кандидат наук (технічні), доцент, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9339-4691, ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/E-4061-2015
Член Редколегії
Аулін
Віктор Васильович
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 7, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2737-120X
Васильковська
Катерина Вікторівна
кандидат наук (технічні), доцент, доцент кафедри загального землеробства Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 2 та 1, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3524-4027, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1365897/vasylkovska-kateryna/
Васильковський
Олексій Михайлович
кандидат наук (технічні), професор, професор кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 3 / 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9590-742X, ResearcherID: https://publons.com/researcher/Q-2301-2019/
Дідух
Володимир Федорович
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри аграрної інженерії Луцький національний технічний університет, Україна, Луцьк, 0, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7358-7709
Караєв
Олександр Гнатович
доктор наук (технічні), старший науковий співробітник, завідувач кафедри сільськогосподарських машин Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна, Мелітополь, 0, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5134-1727
Кірчук
Руслан Васильович
кандидат наук (технічні), професор, професор кафедри аграрної інженерії Луцький національний технічний університет, Україна, Луцьк, 0, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0653-4893
Кропівний
Володимир Миколайович
кандидат наук (технічні), професор, проректор Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 0, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5313-0226
Мельник
Юрій
кандидат наук (технічні), доцент, перший проректор Державний аграрний університет Молдови, Молдова, Кишинів, 0, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9957-7680
Мороз
Микола Миколайович
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри транспортних технологій Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, Україна, Кременчук, 3, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6107-1230
Носуленко
Віктор Іванович
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри обробки металів тиском Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5376-6171
Осадчий
Сергій Іванович
Serhii
Osadchyi
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 4 / 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1811-3594, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2456591/sergij-osadchy/
Павленко
Іван Іванович
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри технології машинобудування Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 0, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2278-9319
Predrag
Dašić
доктор наук (технічні), Technical Mechanical School of Trstenik Department of Production Engineering, Сербія, 8, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9242-274X, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1439826/predrag-dasic/
Петренко
Дмитро Іванович
кандидат наук (технічні), доцент, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 2 / 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3151-8123, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2960212/dmitro-petrenko/
Свірень
Микола Олександрович
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна, Кропивницький, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8877-8949
Харченко
Сергій Олександрович
Serhii
Kharchenko
доктор наук (технічні), доцент, професор кафедри галузеве машинобудування Полтавський державний аграрний університет, Україна, Полтава, 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4883-2565
Andrii
Yatskul
кандидат наук (технічні), доцент, Associate Professor in Agricultural Machinery, Head of the Master Program "Agricultural Machinery and New Technologies" Polytechnic Institute UniLaSalle, Department of Agronomy and Animal Sciences, France, 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1859-5298, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1300145/andrii-yatskul/
Степаненко
Сергій Петрович
Serhii
Stepanenko
доктор наук (технічні), старший науковий співробітник, завідувач відділу перспективних технологій і технічних засобів для збирання, обробки та зберігання урожаю зернових і олійних культур ННЦ «ІМЕСГ» Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства", Україна, Київ, 3, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8331-4632

Контактні дані

+380(99)4437084
FAX:
serafsgm@ukr.net
Контактна особа Лещенко Сергій Миколайович
Центральноукраїнський національний технічний університет, 25006, м. Кропивницький, Кіровоградська область, пр-т Університетський, 8