РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Записки з українського мовознавства
останнє оновлення 30-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Науки:
філологічні (09.03.2016) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8931 від 05.07.2004

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2414-0627(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Болгарська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-7562(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Болгарська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Висвітлення проблем системи і структури, функціонування української мови, дослідження питань новітніх напрямів мовознавства (комунікативної лінгвістики, дискурсології, когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, сугестивної лінгвістики, нейролінгвістичного програмування), пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі мовознавчих студій на півдні України.

“Notes on Ukrainian Linguistics” is a specialized scientific journal that allows displaying the results of the most important areas of theoretical and practical research in the field of Ukrainian linguistics, achieved by the representatives of Odessa National I.I. Mechnikov University and other universities and research institutions of Ukraine. The journal also informs about the events of academic life and philological education in Ukraine, provides a review of scientific papers and books on philological subjects. The journal covers current issues of philological sciences. “Notes on Ukrainian Linguistics” is published for doctors of sciences, candidates of sciences, young scholars, university lecturers, senior students, translators, and all those interested in achievements of Ukrainian philological science.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(048)776-14-80
FAX:
kafukrmovaonu@ukr.net
Французький бульвар, 24/26, кімн. 85, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65058