РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Записки історичного факультету
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Науки:
історичні (11.07.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16164-4636 Р від 09.11.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-6825(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал присвячено питанням археології, етнології та історії України, методологічним і теоретичним проблемам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
WorldCat
Index Copernicus
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(095) 392-30-71
FAX:
pani_natalka@ukr.net
Історичний факультет Одеського національного університету імені І.І. Мечникова вул. Єлисаветинська, 12, м. Одеса, 65082, Україна