РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Транспортні системи і технології»
останнє оновлення 30-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний університет інфраструктури та технологій
Науки:
технічні (29.12.2014) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28.12.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (28.12.2019)
273 - Залізничний транспорт (28.12.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23070-12910ПР від 27.12.2017

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Збірник містить статті, присвячені теоретичним, методологічним і прикладним проблемам галузі залізничного транспорту. У статтях збірника розглядаються питання інфраструктури й рухомого складу залізниць, технології та організації транспортних процесів, математичного моделювання об’єктів залізничного транспорту, екологічної безпеки на транспорті.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 463-74-70; 482-51-26
FAX: (044) 463-74-70
tstznpduit@gmail.com
вул. Кирилівська, 9, м. Київ, 04071, Україна